Home > Välkommen > Naturens Väg > Funktionell naturopati

Funktionell naturopati

En Naturläkare är vårdpersonal som använder godkända naturliga terapier, alltifrån kost, motion, massage, tilläpning av naturläkemedel, bland många andra, men framför allt gäller det att väacka själv medvetenheten hos den person som ska återställa sin hälsa.

Naturläkaren som ser efter dig, är professionellt registrerat hos Organización Colegial Naturopática FENACO nº 3326, som reglerar vår utbildning och vår etik och som du kan fråga om äktheten av vår professionalism. www.colegionaturopatas.es

Vid konsultationen och samrådet med naturläkaren skapas ett mycket speciellt band mellan patient (halso-sökaren) och naturläkaren, eftersom det är en personlig attetion samt ett lagarbete för att tillsammans avancera mot att skapa en djupare självkännedom.

Det första samrådet tar vanligtvis ungefär en timme. Under denna tid kommer vi att göra frågor om orsaken till besöket, din sjukdomshistoria, kost och livsstil och alla allopatiska och/eller natuläkemedelbehandlingar du har tagit eller tar nu.

Det är möjligt att om det är nödvändigt att det begärs olika fysiska undersökningar som blod eller diet test, för att få en bättre bild av det fullständiga hälsotillståndet.

Vi arbetar hand i hand och kompletterar oss med allopatisk medicin.

När all information samlas in formuleras en behandlingsplan som täcker alla delar av hälso-sökarens liv.

Vad vi erbjuder

 

Personligt Naturopatiskt samråd vid vårt holistiska centrum Lyfjabergt.

  • Det är nödvändigt att begära ett möte på bjorkblancos@gmail.com
  • Detta samråd kommer alltid att finnas tillgängligt under kurser och retreater som hålls i det holistiska centrum, efter överenskommelse.
  • Pris per konsultation 600skr.

 

Naturopatiskt samråd online (whatsapp, skype eller zoom videokonferens).

 

Att stanna i vårt centrum

  • Helger, hela veckor eller enligt ditt behov.
  • Vi kommer att arbeta tillsammans för att återställa din hälsa, med hjälp av tillgängliga resurser (massage, bastu, personlig kost, naturläkemedel, motion...).
  • Bokningar för dessa vistelser behandlas genom bokning eller genom att skriva till bjorkblancos@gmail.com

 

Längre hälsobesök

  • Inriktad på personer med kroniska eller akuta sjukdomar som önskar stillheten i en plats omgiven av naturen i pensionsstugor.
  • För detta har vi en human allopatisk och naturopatisk grupp.
  • Bokningar för dessa vistelser behandlas genom bokning men det är nödvändigt att skiva ett e-post till bjorkblancos@gmail.com, för att förklara behoven.

 

Vårt mål är din hälsa och därför är vi i kontinuerlig träning, förbättring och öppenhet mot nya behandlingssätt.

För mer information, står vi till ditt förfogande.

logo para naturopatia.jpg

 

This site uses cookies. Some of the cookies we use are essential for parts of the site to operate and have already been set. You may delete and block all cookies from this site, but parts of the site will not work.