Home > Välkommen > Naturens Väg > Radionisk vibrationell terapi

Radionisk vibrationell terapi

Människan och alla livsformer har ett elektromagnetiskt fällt, varje hälsosam kroppsdel har en specifik vibration som skiljer sig från en sjuk kroppsdel.

Syftet med Radionk Terapin är att återupprätta den ursprungliga vibrations frekvensen för att åter skapa maximal hälsa. Genom Radionik Terapin diagnostiseras och balanseras och en holistisk hälsa återställas genom att tillämpa lämpliga åtgärder för att motverka de disharmoniska frekvenserna.

Den Radioniska tekniken används för att diagnostisera och behandla de subtila energi kropparna (sinnet, känslorna, undermedvetnas, omedvetna, själen och anden för att nämna några) hos patienten för att bekämpa de underliggande skälen till obalansen, eller avsaknaden av harmoni. Genom att skapa ett normalt energi flöde möjliggörs återvinningen av hälsan.

Radionik anser att den främsta orsaken till sjukdomar är i denna obalans genom att införa ett positivt energi mönster till det sjuka området återställs balansen och hälsan återställs.

Radionik baserar sig på koncepten av andliga Filosofier från öst och väst som anser att människan består essentiellt av kroppen sinnet och anden.

Radionik är en del av medicinen som kompletterar och som sådan inte substituerar den traditionella medicinen utan stöder och förstärker behandlingarna i en mer integral form till patientens fördel.

Orsaken till de flesta sjukdomar har psyko somatiska motiv som sedermera manifesterar sig kroppsligen.

Radionik har även en preventiv verkan genom att harmonisera eventuell obalans i dom subtila kropparna innan sjukdoms symptom uppstår.

Radionik har ingen kontraindikation för andra vårdformer i personer eller djur, utan hjälper att eliminera sekundära effekter hos några allopatiska mediciner. 

Så hur går det till?

Vi behöver återställa harmonin i den biologiska energikroppen för detta laddar man ett energi koncentrat i destillerat vatten eller sockerpullor eller oljor.

Rekommendationer för att använda Radioniks

  • Det aviseras alltid om det är för att användas internt eller externt
  • För de interna aviseras hur mycket och hur ofta man bör ta produkten
  • Bäst effekt uppnås om man låter produkten ligga under tungan en tid samt att inte dricka cafe, te eller borsta tänderna med tandkräm den närmsta timmen
  • Radionik förorsakar inte allergiska reaktioner med det är alltid bra om personen uppger om det finns allergier
  • Det är normalt att det uppstår kurerande kriser när man börjar behandlingen
  • Om personen tar annan farmaceutisk medicin så fortsätt normalt med det
  • Var vänlig meddela resultaten av behandlingen
  • Om ni vill veta mera om den radioniska behandlingen skriv till oss

Tacksammast