Home > Välkommen > Presentation > Vilka är vi?

Vilka är vi?

 

 

MEDKÄNSLA, MEDVETENHET OCH FRIHET

Holistiskt Center Bergsjö Sverige

 

"Lyfjabergt", betyder, i den fornnordiska traditionen "det helande berget".

Där bor Gudinnor var och en specialiserat på olika läkande former. Mengloð, Eir, Hilf, Bleik, Hliftharasa, Thjordvara, Bjort, Blith och Aurboða är några av dem.

Mengl and nine maidens

Lyfjabergt ett andligt Holistic Center

 

Under 2012 började vi skapa ett centrum mitt i den svenska naturen för att lättare kunna fördjupa sig i strävan efter sanning och vidareutveckling, där man kan hitta tystnaden, växa, promenera, meditera, studera, mötas, kontemplera och mer.

Lyfjabergt Guru är platsen. (Guru betyder att förmedla visdom och tar bort okunnighetens mörker).

Det är en mycket vackert område, långt ifrån den värdsliga oron och aggressivitet, här kan man komma för att ta sin tillflykt för att söka sin inre andliga tillväxt.

Det finns massor av ställen att promenera och massor av skog att meditera i eller bara njuta eller samla bär eller svamp från den svenska skogen.

Vår avsikt är att underhålla en bra och njutbar vistelse för dem som söker en andlig realisering. (Sundaram).

Här är det enkelt att skapa den nödvändiga disciplinen för att förändra våra dåliga vanor och tankemönster som binder oss till lidande och en begränsad livslängd. För detta är det viktigt att stärka viljan, ödmjukheten med deltagande i dagliga aktiviteter och en positiv attityd.

Den fysiska platsen utrymmena, vanorna, rutinerna, maten, färgerna, symbolerna, allt har en mening och som bygger på uråldrig visdom för att skapa harmoni och lycka.

Lyfjabergt är en tillflyktsort där andliga syften baserade på själsliga värden som medkänsla, hälsa, samhörighet och förbättring av sig själv till ett självförverkligande.

sunsetlyfjabergt.jpg

En plats som öppnar dörrar för människor i hela världen som vill bo tillfälligt eller permanent i en hälsosam livsstil med motion, andlighet, rätt kost, positivt tänkande och meditation.

Lyfjabergt, En Plats för Naturlig välsignelse som vägleder oss, dig till, genom den sanna naturen av själva välsignelsen.

"Blessings"